"Danju bih mislila na njega,a noću?
Noću bih ga sanjala."